Restauracja Villa Calvados Restauracja Villa Calvados

Dofinansowanie

2021-05-20 21:26:15


Dofinansowanie

 

Firma Gastronomiczna Markuszewska Elżbieta realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”

Celem projektu jest ograniczenie społeczno – gospodarczych skutków
wynikających z pandemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: [12 000 pl]